Neurologische klachten

Heb je neurologische klachten? Dan heb je te maken met problemen aan het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel van de mens bestaat uit de hersenen, zenuwen en het ruggenmerg. Wanneer je een neurologische aandoening hebt, kun je met diverse klachten te maken hebben. Welke klachten je hebt, hangt af van waar het zenuwstelsel beschadigd is. Er zijn verschillende neurologische klachten, zoals spierzwakte- of stijfheid, epilepsie, vermoeidheid, duizeligheid, slikstoornissen, tintelingen en gevoelsstoornissen. Wij bieden professionele begeleiding bij het verminderen en/of revalideren van neurologische klachten.

Wil je hulp bij neurologische klachten? Maak dan meteen een afspraak met ons. Wij helpen je graag om te gaan met jouw neurologische klachten en deze te verminderen.

Afspraak maken
logo-background
Neurologische klachten

Heb je neurologische klachten? Dan heb je te maken met problemen aan het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel van de mens bestaat uit de hersenen, zenuwen en het ruggenmerg. Wanneer je een neurologische aandoening hebt, kun je met diverse klachten te maken hebben. Welke klachten je hebt, hangt af van waar het zenuwstelsel beschadigd is. Er zijn verschillende neurologische klachten, zoals spierzwakte- of stijfheid, epilepsie, vermoeidheid, duizeligheid, slikstoornissen, tintelingen en gevoelsstoornissen. Wij bieden professionele begeleiding bij het verminderen en/of revalideren van neurologische klachten.

Wil je hulp bij neurologische klachten? Maak dan meteen een afspraak met ons. Wij helpen je graag om te gaan met jouw neurologische klachten en deze te verminderen.

Afspraak maken
Intake & onderzoek

Maak je een afspraak met onze fysiotherapeut, dan vindt er eerst een intake plaats.

Goede diagnostiek is de basis voor een optimaal behandelplan. Tijdens de intake bespreken we je klachten, de symptomen en belemmeringen in het dagelijks leven. Ook bekijken we wat een mogelijke oorzaak van jouw klachten zou kunnen zijn en welke doelen je wilt behalen.

Hierna volgt een lichamelijk onderzoek waarin de klachten verder in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan stellen we samen een behandelplan op. Hierbij houden we rekening met jouw hulpvraag en de uitkomsten van ons onderzoek.

Aandoeningen

Neurologische klachten kunnen een verband hebben met verschillende aandoeningen, waaronder beroerte (CVA), TIA, Multiple Slerose (MS), Cerebrale parese (CP), neuromusculaire aandoeningen, dwarslaesie, niet aangeboren hersenletsel (NHA) of aandoeningen aan het perifeer zenuwstelsel.

In onze behandelingen richten wij ons op het verminderen alsook het omgaan met de neurologische klachten die bij deze aandoeningen horen. Hierbij staat een persoonlijke benadering altijd centraal.

Neurorevalidatie

Heb je hersen- of centraal neurologisch letsel opgelopen, dan kunnen behandelingen op basis van neurorevalidatie helpen.

Neurorevalidatie richt zich als specialisme binnen de fysiotherapie op de behandeling van cliƫnten met neurologische aandoeningen. Het doel hiervan is dat zij zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. De behandelingen staan zowel in het teken van het verbeteren of behouden van lichamelijke functies, alsmede het verbeteren van de conditie, bevorderen van zelfredzaamheid, adviseren over hulpmiddelen, het instrueren van verzorgers of hulp bij het opstarten van beweegactiviteiten. De behandeling kan in de praktijk plaatsvinden of bij jou thuis.